Meny
Søk

Hva er sprøytesåing?

Sprøytesåing er en metode for å så gress raskt og kostnadseffektivt. Gressfrø, gjødsel, bindemiddel og vann blandes i en tank og sprøytes på arealene som ønskes tilsådd.

Denne metoden kommer fra USA (hydroseeding) og kom til Norge før 1970. Denne formen for tilsåing egner seg spesielt godt til ekstensive områder slik som veianlegg, industriområder, fyllplasser, kraftanlegg, flyplasser, militære områder, idrettsanlegg m.m.

Valg av riktige planter og næring til ulike jordsmonn, klima, høyde over havet o.l. er av største betydning for et godt resultat. I våre anbefalinger støtter vi oss på vår egen brede erfaring og de siste tilgjengelige forskningsresultater fra blandt andre NIBIO, som har ansvaret for den offisielle forskningen på frø til grøntanlegg i Norge. Vi følger selvsagt også prossesskodene fra Statens Vegvesen vedrørende gressetablering.

Bindemiddel er en del av blandingen vi sprøyter ut. For det meste bruker vi tremasse som bindemiddel. Bindemiddelet sikrer at frøet blir liggende i ro til rotsystemet er etablert. Godt rotsystem vil hindre erosjon. Dette er et viktig bidrag til god landskapspleie der vekstgrunnlaget er svakt. Som gjødsel benyttes vanlig handelsgjødsel, vanligvis 20-4-11 eller tilsvarende ved etablering.

Kopiering fra hjemmesiden er ikke tillatt uten samtykke fra Norsk Vegetasjonskontroll AS © 2023